DE NATIONALE SINTERKLAAS

Fotogalerij

De foto’s in deze galerij zijn te downloaden voor redactioneel gebruik, met vermelding van auteursrecht. De auteursrechten hiervan liggen altijd bij De Nationale Sinterklaas, tenzij anders aangegeven. Zie daarvoor de informatie bij desbetreffende foto.

Alle foto’s en video’s op deze pagina en elders op de website zijn eigendom van De Nationale Sinterklaas. Op al deze foto’s en video’s berust auteursrecht (zie copyrightvermelding bij de desbetreffende foto of video). De foto’s en video’s mogen dan ook niet zonder toestemming van de auteursrechthebbende worden gedownload, gebruikt en gereproduceerd. 

Foto’s op deze pagina zijn uitsluitend te gebruiken voor redactioneel gebruik relevant aan De Nationale Sinterklaas. Het gebruik van deze foto’s voor onderwerpen die niet aan De Nationale Sinterklaas gelieerd zijn, is uitdrukkelijk verboden. 

2019 - Sinterklaas

2019 - Productie: De Staff van Sinterklaas

De Nationale Sinterklaas

Ons oer-Hollandse sprookje, ook voor de volgende generaties!

© De Nationale Sinterklaas – Colofon