Pag. | De Nationale Sinterklaas: Copyright

Copyright

Op alle content op deze website (lay-out, teksten, foto’s, afbeeldingen, video- audio en databestanden) berust het auteursrecht van Stichting De Nationale Sinterklaas. Het is niet toegestaan onderdelen deels of geheel te kopiëren, na te maken, wijzigen/bewerken, op te slaan, te publiceren, op welke wijze(n) dan ook zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Stichting De Nationale Sinterklaas. Het kopiëren, publiceren, distribueren of openbaar maken van de persfoto’s die aangeboden worden op deze website is alleen toegestaan voor promotiedoeleinden van activiteiten van ‘Stichting De Nationale Sinterklaas’.

Disclaimer

Stichting De Nationale Sinterklaas betracht uiterste zorgvuldigheid bij het het maken, updaten, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Stichting De Nationale Sinterklaas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.