DE NATIONALE SINTERKLAAS

Copyright

Op alle content op deze website (lay-out, teksten, foto’s, afbeeldingen, video- audio en databestanden) berust het auteursrecht van De Nationale Sinterklaas. Het is niet toegestaan onderdelen deels of geheel te kopiëren, na te maken, wijzigen/bewerken, op te slaan, te publiceren, op welke wijze(n) dan ook zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van De Nationale Sinterklaas. Het kopiëren, publiceren, distribueren of openbaar maken van de persfoto’s die aangeboden worden op deze website is alleen toegestaan voor promotiedoeleinden van activiteiten van ‘De Nationale Sinterklaas’.

Disclaimer

De Nationale Sinterklaas betracht uiterste zorgvuldigheid bij het het maken, updaten, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De Nationale Sinterklaas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.

© 2019

De Nationale Sinterklaas

Een traditioneel Hollands volksfeest